Lezingen

Sconfinato organiseert een enkele keer per jaar een lezing voor studenten van de opleiding Logistics Engineering. Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de opleiding, Logistics Engineering, van de Rotterdam Mainport University.

Zo is er bijvoorbeeld in september 2015 een lezing georganiseerd met Rosalinde van Lomwel (DAMCO) en Frans Weevers (CMA). Zij vertelden over de activiteiten van een expediteur en een zeerederij.

Voor vakken als Modaliteiten in het eerste jaar en projecten kan het nuttig zijn om deze lezingen bij te wonen. Je kan er specifieke vragen stellen aan professionals en belangrijke informatie inwinnen die je verder kunnen helpen bij projecten. Aarzel dus zeker niet om je aan te melden, want zo kan je bijvoorbeeld ook nieuwe bedrijven leren kennen en dit zou in de toekomst misschien wel kunnen leiden tot een leuke en interessante stageplaats!

Op deze pagina en op de homepage wordt vermeld wanneer de volgende lezing plaats vindt en voor welke studenten deze bestemd is. Ken jij een leuk bedrijf of persoon voor lezingen of heb je een verzoek, laat het dan weten aan de activiteitencommissie en mail je suggesties naar: activiteitencommissie@svsconfinato.nl