Bestuur

Voor al uw vragen, opmerkingen of ideeën kunt u mailen naar info@svsconfinato.nl

Voor specifiekere informatie kunt u terecht bij;

  • Voorzitter; voorzitter@svsconfinato.nl
  • Secretaris; secretaris@svsconfinato.nl
  • Penningmeester; penningmeester@svsconfinato.nl